U sklopu tehničkog pregleda nudimo kompletnu registraciju vozila, kasko osiguranja i ugovora. Poslujemo sa svim osiguranjima koja nude usluge na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Homologacija je kompleksan postupak koji se sprovodi tijekom uvoza motornog vozila u Bosnu i Hercegovinu. Pri uvozu automobila u BiH, prije prve registracije vozila, potrebna je izvršiti homologacija. Odobrenje tipa provodi se u odobrenim tehničkim stanicama koje udovoljavaju zahtjevima i mogu odlučiti o odobrenju tipa (certifikat).

“Certificiranje” je ocjenjivanje usklađenosti predmeta ispitivanja sa propisanim zahtjevima za predmet ispitivanja. (Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti, Službeni Glasnik BiH, broj 41/08.)

Svaki tahografski uređaj potrebno je kalibrirati (baždariti):

  • svake dvije godine (periodično)
  • pri svakoj promjeni parametara vezanih uz tahograf
  • pri instalaciji novog tahografskog uređaja (potrebna je i aktivacija)