udarna11.jpg

Homologacija

|

Kod nas možete izvršiti homologaciju svih vrsta vozila kao i provjeru pri uvozu.

Bitne informacije o Homologaciji...

Homologacija pojedinačnog tipa vozila sprovodi se za nova i polovna vozila, koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Zahtjev za sprovođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila, koji sadrži i tehničke podatke o vozilu, podnosi dobavljač (svako pravno i fizičko lice) organizaciji za obavljanje administrativnih posllova iz oblasti homologacije putem tehničkog servisa. Podnosilac uz zahtjev prilaže POTVRDU PROIZVOĐAČA – ovjeren dokaz proizvođača o usklađenosti opreme i dijelova sa propisanim uslovima.

POTVRDU PROIZVOĐAČA može izdati ovlašteni proizvođačev zastupnik u BiH, ako on postoji. Dokaz proizvođača može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u državi iz koje se uvozi vozilo. Umjesto POTVRDE PROIZVOĐAČA podnosilac zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti, takozvani COC dookument, koji se izdaje za sva vozila za koja je sprovedena jedinstvena evropska homologacija tipa vozila.

Ostale dokumente prilaže podnosilac zahtjeva i to:

  1. saobraćajnu dozvolu (za polovna vozila) i/ili
  2. kupoprodajni ugovor i/ili
  3. jedinstvenu carinsku ispravu
  4. potrebne proizvođačeve tehničke podatke o vozilu (odobrenje tipa, tehnički opis vozila...)
  5. dokaz o plaćenoj naknadi za sprovođenje postupka homologacije

Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi skladnost sa propisima izdaje se putem tehničkog pregleda POTVRDA O USKLAĐENOSTI POJEDINAČNOG VOZILA. Potvrda se daje na uvid na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u BiH.

Ako se pregledom dokumentacije i vozila ustanovi da vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila, ustanova nadležna za homologaciju može dati rok od 30 dana da se otklone nedostaci, a obavještenje o tome se dostavlja carinskoj jedinici. Ako su nedostaci neotklonjivi, Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje Potvrde o usklađenosti.

http://bihamk.ba/dokumenti/ostalo/Spisak_TS.pdf

 

Gdje se nalazimo?

Stotinu metara od glavne raskrsnice u Jelahu. Jelah Polje, put prema Prnjavoru. Općina Tešanj - Pogledajte mapu>

Kontakt informacije

Kontaktirajte nas!

Servisni savjetnik:

+387 61 153 031

+387 61 153 033

Prodaja JCB mašina:

+387 61 685 371

Centrala:

+387 32 663 391

FAX: +387 32 663 391

Tehnički pregled Jelah: + 387 32 663 188

Tehnički pregled Tešanj: + 387 32 654 110

Homologacija: +387 32 666 730

E-mail: psc@bih.net.ba

Heeey, this is poll in the drop-down menu?!